Mini-landsmøte 2017

Sted: Trondheim befalsforening, Vår frue gate 4, 7013 Trondheim.
Kart: >>
Facebook-arrangement >>

Bli med og diskuter noen av sakene som skal opp på MDGs landsmøte 19.-21. mai!

Vi tar vare på grasrota, så her har du mulighet til å påvirke hvordan delegasjonen fra MDG Sør-Trøndelag skal stemme :)