Styret i MDG Sør-Trøndelag 2017
Fotocredit: Ask Ibsen Lindal

Styret i MDG Sør-Trøndelag 2017

2017-04-02

Nytt styre i MDG Sør-Trøndelag ble valgt på årsmøtet 4. mars 2017 og er nå konstituert.

Alle styremedlemmene som var på valg, tok gjenvalg, og vi fikk to nye varamedlemmer. Trivelig gjeng 🙂

Fra venstre: Lone Sandvik Kristiansen, Roman Dembski Lund, Gjertrud Berg, Hanne Feragen, Tore Dyrendahl, Torstein Bolstad, Anette Nistad og Eline Hansen Næset.
Jan Bojer Vindheim, Jørgen Ranum Krokstad og Harald Øren var ikke til stede.

Styremedlemmer:

Gjertrud Berg (Orkdal), styreleder
Roman Dembski Lund (Hitra), nestleder
Torstein Bolstad (Trondheim), kasserer
Hanne Feragen (Røros), sekretær/PR- og nettansvarlig
Jørgen Ranum Krokstad (Klæbu), styremedlem
Harald Øren (Trondheim), styremedlem

Jan Bojer Vindheim, representant fylkestingsgruppa
Lone Sandvik Kristiansen, representant Grønn ungdom
Anette Nistad, representant MDG Trondheim

Varamedlemmer:

1. Ingerlise Prytz (Melhus)
2. Lars Magnus Krogh Utne (Trondheim)
3. Anne Mari Lund (Melhus)
4. Elias Vevang-Fætten (Trondheim)
5. Mona Størdal (Agdenes)

Sekretariat:

Eline Hansen Næset, fylkeskoordinator