1. Jan Bojer Vindheim

1.-kandidat

Jan har representert MDG i Trondheim bystyre siden 1991. Han vil sikre at fylkeskommunen får konkrete mål for reduserte klimautslipp – og at disse blir fulgt opp.

I tillegg er han brennende opptatt av kulturminnevern, og han vil arbeide for å bygge ut et attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud i hele fylket.