2. Margarita Pareja Chaccara

2.-kandidat

Margarita Pareja Chaccara er 44 år og bor i Buvika.

Hun har en bachelor i informatikk og bakgrunn som software-utvikler. Hun har jobbet de siste 20 årene innen it-sektoren, og nå jobber hun som it-rådgiver i Trondheim.

Hun har sett nytten av å utvikle kunnskap og investere i ny teknologi. Samme holdning trengs nå for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

Margarita har bodd i Norge i 10 år. Hun ble født i fjellene i Peru, i byen Antabamba 4000 moh. På dette stedet eksisterer det ikke infrastruktur som man forbinder med et moderne samfunn, og hun og familien hennes levde under enkle forhold. Imidlertid hadde de alltid det de trengte, med rent vann, god mat og en fantastisk natur rundt seg. Dette har vist henne hvor viktig ren natur og uskadet miljø er for menneskene.

De siste 15 årene har hun selv sett store endringer på fjellet i Peru. Det blir mindre snø for hvert år, noe som fører til mindre vann for både mennesker og dyr, og etter finanskrisen i 2008 oppstod det en stor satsing på gruvedrift for å utvinne gull. Resultatet av gruvedriften er sterk forurensing av vann og elver som brukes som drikkevannskilder og til dyrking av jorden. Dessverre er ikke dette en isolert sak. Utviklingen går i feil retning i mange andre deler av verden også.

Hun er veldig bekymret for naturen og miljøet som kommende generasjoner skal overta, og føler et stort ansvar for å ta vare på naturen og miljøet på samme måten som besteforeldrene og foreldrene har gjort før henne.

“Bli med oss og skap fremtidens grønne samfunn i solidaritet med barna våre!”

Hjertesaker

  • Ha videregående skoler som gir et bredt tilbud i alle deler av fylket. Det må legges vekt på fag som gir nyttig kompetanse i nærmiljøet.
  • Skape rom for små foretak, lokalbaserte bedrifter, andelslandbruk og samvirkeløsninger.
  • Legge til rette for grønt entreprenørskap og grønn innovasjon i både privat, offentlig og frivillig sektor.
  • Trøndelag må være et foregangsfylke for økologisk jordbruk og kortreist mat.