Mari Rui Nygard

10. kandidat

Mari Rui Nygard (f. 1984) kommer opprinnelig fra Stange i Hedmark. Hun bor på et småbruk i Oppdal og jobber som ungdomsskolelærer. Ved siden av hennes generelle engasjement for å skape et mer medmenneskelig samfunn på naturens premisser er hun spesielt opptatt av skole- og kulturpolitikk.