3. Tore Dyrendahl

3.-kandidat

Tore Dyrendahl (f. 1990) er oppvokst på en gård i Rissa kommune. De siste fem årene har han bodd i Trondheim, hvor han studerer Energi og miljø ved NTNU. Han har tidligere vært elev ved Nordmøre folkehøgskule i Surnadal.

Tore ble medlem av MDG i 2013 og har blant annet vært talsperson for Trondheim Grønne studenter. Han har tidligere organisasjonserfaring fra 4H, Ingeniører uten grenser og ISFiT 2013.

Hjertesaker:

  • Skape flere arbeidsplasser i et variert næringsliv som ikke går på bekostning av naturens tålegrenser.
  • Et miljøvennlig landbruk.
  • Et godt utbygd sykkelveinett i og rundt byene og tettstedene.
  • En skole hvor elevene blir sett, hjulpet og utfordret.