Kronikker og leserbrev

Et utvalg kronikker og leserbrev fra våre medlemmer.

Kronikker

● Svein Hammer skisserer et bilde av ulike sider ved “bærekraftsamfunnet” i Er framtiden fornybar?

● Jan B. Vindheim og Harald Nissen deler viktige tanker om Elgeseter miljøgate. Adresseavisen trykket bare en forkortet utgave, men via linken finner du teksten i sin helhet.

● Harald Nissen skriver i Norsk landbruk er verdt å betale for hvordan MDG vektlegger økologisk, dyrevennlig og lokalbasert drift, og derved også mattrygghet og selvforsyning.

● Trine Harbak utfordrer bruk og kast-mentaliteten i Roser er røde, som også er en utfordring til Ap’s valgkamp.

● Svein Hammer drøfter i Høyre, Ap og De Grønne likheter og forskjeller mellom Miljøpartiet De Grønne og andre partier.

Leserbrev

● Svein Hammer viser i De Grønne – en politisk analyse hva som særpreger grønn politikk. Han har også skrevet Lofoten: livets kilde, pluss Bybane og bedre togtilbud.

● Atle Kjærvik skriver om å betydningen av å redde sjøørreten og villaksen.

● I innlegget Trondheim, miljøet og De Grønne løfter Svein Hammer og Trine Harbak fram den årelange innsatsen MDG har lagt ned for den lokale miljøpolitikken.

● Frode Lindal og Svein Hammer begrunner i Nei til naturødeleggelse på Fosen hvorfor Sør-Trøndelag MDG går mot den massive vindmølleutbyggingen på Fosen, Frøya og Snillfjord.

——————————————————————————————————————————————-

Facebook

For de som er på Facebook, anbefales sidene til både Sør-Trøndelag MDG og
Trondheim MDG. Her legges det fortløpende ut informasjon, bilder, linker osv.