MDG Røros – årsmelding 2015

2016-01-22

STYRET OG MEDLEMMER

I 2013 ble MDG Fjellregionen stiftet, og i 2014 ble dette lokallaget avviklet for å stifte egne lokallag på Tynset og Røros. På årsmøtet i MDG Røros 26. februar 2015 ble følgende styre valgt:

Hanne Feragen, leder
Berit Cathrine Johnsen, sekretær
Milla Osa, kasserer

Styret har hatt få styremøter, ettersom ett av styremedlemmene ikke hadde anledning til å delta på styremøter i sommerhalvåret. Styret ville da ikke vært beslutningsdyktig med bare to oppmøtte styremedlemmer.

Vi har hatt ett uformelt møte med listekandidatene om lokal politikk i forkant av lokalvalget.

På styremøte 3. november 2015 valgte styret inn Robin Schellenberg som ny sekretær, og Berit C. Johnsen rykket ned til varamedlem, etter eget ønske.

MDG Røros hadde 12 medlemmer pr. 31. desember 2015.

 
VERV I MDG:

På MDG Sør-Trøndelags årsmøte i 2015 ble styreleder i MDG Røros Hanne Feragen, valgt inn som styremedlem og medieansvarlig for 2 år. Dette gir MDG Røros god kontakt med organisasjonen og bedre mulighet til å fremme våre lokale saker. Hanne Feragen var også nominert på 16. plass på fylkestingslisten til MDG Sør-Trøndelag.

I perioden 2013-2015 har styreleder også:

– deltatt på helgesamlinger i Grønt kvinnenettverk,

– deltatt på skoleringssamlinger om organisasjonen, kommunikasjon, forhandlingsteknikk og grønn politikk,

– vært delegat for MDG Røros på landsmøtet 2015,

– vært observatør på 2 landsstyremøter,

– vært observatør på kommunestyremøter i Røros kommune.

 
GRØNN KAFÉ

I forbindelse med styremøter har vi invitert foredragsholdere for å skolere styret og for å trekke publikum, og temaene har vært:

– Rørosmeieriets historie og nye, økologiske produkter. Foredrag av gründer og øko-bonde Kjell Anders Sandkjernan og meieribestyrer Trond Vilhelm Lund.

– “Kloakk, møkk og mat”. Foredrag om Røros renseanlegg av Dag Øyen, teknisk sjef Røros kommune, og om kompost av kloakkslam av Ståle Vangskåsen, driftssjef FIAS.

– “Kollektivtransport”. Foredrag om regionalt busstilbud av Ole Holden, trafikksjef Trønderbilene AS, om regional kollektivtransport av Bjørn Frydenborg, regional næringssjef Fjellregionen, og om elektrifisering av Røros- og Solørbanen av Arnfinn Nergård, styreleder Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.

 
TEMAMØTER

Styreleder har hatt møter med følgende faginstanser på Røros for å få bedre grunnlag til utarbeiding av lokal politikk:

– Eivind Rian, innsatsleder Røros lensmannskontor, om ungdom og narkotika.

– Vidar Mortensen, fagleder regnskap Røros kommune.

– Bernt Tennstrand, rådmann, og Roger Mikkelsen, økonomisjef Røros kommune.

– Hans Vintervold, ordfører Røros kommune.

– Mona Landsverk, helse- og omsorgssjef Røros kommune.

– Reidun Joten, oppvekstsjef Røros kommune.

– Morten Tøndel, kultursjef Røros kommune.

– Einar Engen, leder Fortidsminneforeningen Den gamle bergstad.

Telefonmøter om snøskuterferdsel og konflikten reineiere-bønder:

– Otto Klykken, skogbrukskonsulent Røros kommune.

– Tore Evavold, landbrukssjef Røros kommune.

– Magne Haugom, reineier.

 
VALGKAMP OG ANNEN AKTIVITET

Paneldebatter vi har deltatt i:

– 3 paneldebatter på Bergstadens hotel i regi av Fjell-ljom/Rørosnytt,

– paneldebatt på Røros rehabiliteringssenter i regi av Utdanningsforbundet/LO,

– paneldebatt på Nilsenhjørnet i regi av NRK Trøndelag/Nea radio/Arbeidets rett,

– paneldebatt på Røros videregående skole i forkant av skolevalget, og

– paneldebatt og ungdomsvalg på Ungdommens hus.

Vi har levert politiske svar til Amedia/ANBs “velgerhjelpen” og til NRKs “valgomaten” på nett.

Vi trykket opp valgbrosjyrer, som ble betalt av MDG Sør-Trøndelag, og vi hadde valgstand i sentrum to lørdager under valgkampen.

11.–13. november hadde MDG Røros stand under kongressen “Økologisk 3.0” på Storstuggu på Røros, hvor styreleder også jobbet frivillig.

I desember 2015 inviterte Ungdommens hus de politiske partiene på Røros til å hjelpe til med salg av støttemedlemskap, og MDG Røros deltok lørdagen før jul på Domus kjøpesenter.

 
SOSIALE MEDIER

MDG Røros har vært aktive på Facebook. Vi har postet jevnlig i hele 2015, med et gjennomsnitt på én nyhet daglig. Det er langt mer enn noe annet lokalt parti.

 
MDG RØROS I MEDIA

Avisoppslag:

– MDG Røros som nytt, politisk parti på Røros.

– MDG Røros som eneste parti på Røros med kvinnelig førstekandidat.

– Kjønnsfordelingen på valglistene i Fjellregionen.

– Rørospartiene om sine kjernesaker i valgkampen.

– Lokalmedias store meningsmåling, som potensielt ville ha gitt MDG Røros ett mandat i kommunestyret.

– MDG Røros om valgresultatet.

– Rørospartiene som stilte opp for Ungdommens hus med å selge støttemedlemskap.

Innslag på radio/tv:

– Rørosnytt nett-tv: Intervju om MDG Røros’ kjernesaker.

– Nea radio: 10 raske spørsmål til alle førstekandidatene.

– Fjell-ljom/Rørosnytt nett-tv: 3 paneldebatter på Bergstadens hotel.

– Nea radio/Fjell-TV: Paneldebatt i regi av Utdanningsforbundet/LO på Røros rehabiliteringssenter.

– NRK Trøndelag/Nea radio/Arbeidets rett: paneldebatt på Nilsenhjørnet.

– Rørosnytt nettavis: Paneldebatt på Ungdommens hus.

– Nea radio: Intervju med styreleder på vei til MDG Sør-Trøndelags valgvake i Trondheim.

 
LOKALVALG 2015

Lokalmedias store meningsmåling tilsa at MDG Røros ville få ett mandat i kommunestyret, men dessverre kom vi ikke inn.

MDG Røros fikk 69 stemmer i Røros kommune. Vi manglet ca. 14 stemmer for å få inn én representant i kommunestyret.

MDG Røros var nytt Røros-parti av året, og vi fikk ikke gjort den grønne politikken godt nok kjent for rørosingene i løpet av halvåret før valget. Hadde vi hatt fler aktive, kunne vi ha skrevet leserinnlegg og satset mer på PR.

Ettersom bare styreleder hadde anledning til å dele ut valgprogram i postkassene på Røros, fikk vi bare dekket en brøkdel av kommunens befolkning.

I Sør-Trøndelag kom MDG inn i 8 av 15 kommunestyrer. Totalt i fylket kom vi inn med 16 folkevalgte, hvorav 3 i fylkestinget og 5 i Trondheim bystyre.

 
ØKONOMI

MDG Røros har valgt å ikke ha egen økonomi og konto i 2015. Små utlegg fra 2015 føres i regnskap for 2016, da vi også vil motta partistøtte fra staten og støtte fra MDG.

 
OPPSUMMERING

MDG Røros har lagt “slaggsten for slaggsten” siden oppstarten, styrket styret og økt medlemstallet med 600 % fra 2 medlemmer i 2014 til 12 medlemmer i 2015. Det har vært vanskelig å være tålmodige mens vi har sett partiets fantastiske vekst i de store byene, men vi blir flere aktive i 2016 og kan bygge lokallaget videre frem til Stortingsvalget i 2017.