Stortingsvalg 2013 – liste

2012-10-27

x Harald   1. Harald A. Nissen er 50 år og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Han har sittet i Trondheim bystyre 2003-2011, og vært leder i kultur- og idrettskomiteen i Trondheim. Ble i 2011 partiets første representant i Oslo bystyre, der han med pragmatisk dyktighet har skapt gjennomslag for grønn politikk. Utdannet historiker fra NTNU. Høyt og lavt på den kulturelle scenen i Trondheim gjennom et par tiår, og aktiv i prosessen med å utvikle Svartlamoen til byøkologisk bydel.

x Trine   2. Trine Harbak blir snart 22 år. Bor i Trondheim, men har solid familieforankring på Fosen. Studerer til å bli lærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun er framgangsrik visesanger og markant talsperson for både Grønn Ungdom i Sør-Trøndelag og Miljøpartiet De Grønne i Trondheim. Trines politiske hovedinteresser er utdanning, landbruk, mat og helse.

x Svein   3. Svein Hammer er 46 år og tidligere mangeårig Høyre-politiker. Han er forsker med norsk politisk kultur som fagfelt, spesielt opptatt av brytningene mellom sosialdemokrati og nyliberalisme. Har tidligere jobbet i Trondheim kommune, NTNU, Husbanken, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Nå klar for Dronning Mauds Minne. Politisk er interessefeltet bredt, bl.a. byutvikling, havbruk, grønn økonomi og næringsutvikling.

x Asbjørn 4. Asbjørn Syverhuset er 26 år, opprinnelig Gudbrandsdøl men nå bosatt i Ilsvika. Han er arkitekt, utdannet ved NTNU, med stor faglig interesse for tre som byggemateriale. Politisk er interessen rettet mot bolig og byplanpolitikk, samferdsel og jordbruk.

5. Aleid Sunniva Teeuwen er 20 år og studerer energi og miljø ved NTNU. Naturlig nok inkluderes energi- og miljøpolitikk i hennes politiske interesser, sammen med tema som miljø og rettferdighet, likestilling, innvandring og integrering.

6. Ask Ibsen Lindal er 19 år, amatørmusiker og student ved NTNU nå til høsten. Ask har bred politisk interesse og engasjement, med spesielt fokus på økologisk økonomi/grønn industriell utvikling, havbruk, forsvar, energibruk/utvinning, samferdsel og landbruk.

7. Mona Undisdatter er 53 år og historiker med hovedvekt på moderne politisk/økonomisk historie. Hun har forsket på feltet autonome og grønne bevegelser, og er dokumentarfilmskaper m.m. innenfor samtidskunsten. Politisk ligger interessen og fokus på miljøvennlig produksjon og bærekraftig forbruk.

8. Asbjørn Svarva er 70 år og aktiv pensjonist med gård på Snåsa. Han har utdanning i økonomi, og har jobbet som lærer/inspektør i videregående skole, og som rådgiver ved HiST. Her var han hovedtillitsvalgt for NTL og ansattrepresentant i høgskolestyret. Asbjørn er særlig opptatt av landbruks- og regionpolitikk, og engasjert motstander av sentralisering av arbeidsplasser, makt og myndighet til Oslo-regionen.

9. Morten Skogly er 40 år og bor i Malvik. Han jobber i media, og har politisk engasjert seg i arbeidet for ren luft og rent vann, biologisk mangfold, åpenhet og innsyn, samt bærekraftig næringsutvikling.

10. Jonas Blomberg Ghini er 23 år og studerer energi og miljø ved NTNU. Han har verv i både Grønn Ungdom Sør-Trøndelag og Trondheim Grønne Studenter. Politiske hovedsaker er energi- og ressurspolitikk, miljørettferdighet og utdanningspolitikk.

11. Kristin Amundsen er 62 år og bor i Orkdal. Hun har utdannelse i språk og psykologi fra universitetene i Trondheim og Bergen, og har undervist i videregående skole i over 20 år. Hun har også vært innom skoleadministrasjon og arkivarbeid, men er nå pensjonist. Kristin er interessert i sammenhenger mellom energipolitikk og klima, landbruk og helse.

12. Andreas Bergsland er snart 44 år og forsker ved Program for musikkteknologi, NTNU. Han har tidligere vært rektor ved Skaun kulturskole og jobbet med spesialundervisning i videregående skole. Han er gift, har tre barn og bor på Sverresborg. Politiske interesser er grønn økonomi, klimaspørsmål og digitale rettigheter.

13. Klaus Stafto er 40 år og IT-konsulent/prosjektleder. Han har hovedfag informatikk fra NTNU og er webansvarlig for partiets nettsted, mdg.no. Klaus gløder for el-bil og er blant annet opptatt av sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk i tillegg til energi, klima og miljø.

14. Magne Njaastad er 51 år og historiker ved NTNU, med senmiddelalder og tidlig nytid som fagfelt. Magnes politiske interessefelt er blant annet kultur og samferdsel.

15. Bente Aina Ingebrigtsen er 60 år og leder et forskningsinstitutt i Trondheim. På fritiden har hun etablert og driver en butikk som selger bærekraftige matvarer, husholdningsartikler og klær. Bente Aina er særlig opptatt av arbeidslivspolitikk og politikk som fremmer bærekraftig innovasjon.

16. Jan Bojer Vindheim er 67 år og nestoren i grønn politikk. Var med på oppstarten av Miljøpartiet De Grønne, ble valgt inn i Trondheim bystyre i 1991, og er nå leder for byutviklingskomiteen. Han er også aktiv som forfatter og foredragsholder. Hans politiske interessefelt er bredt, fra byutvikling til internasjonal politikk, men mest av alt er han miljøpolitiker.