Fotocredit:

2016.11.08 Uttalelse om amerikanske styrker på Værnes

Følgende uttalelse ble 08.11.2016 vedtatt av fylkesstyret i MDG Sør-Trøndelag:

2016-11-29

MDG Sør-Trøndelag ønsker ikke at Værnes blir base for amerikanske marinesoldater.

Regjeringens vedtak om å la USA stasjonere 330 marinesoldater på Værnes bryter med baseerklæringen fra 1949, hvor den norske regjeringen med Einar Gerhardsen som statsminister slår fast at Norge ikke vil åpne baser for fremmede styrker på norsk område så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Denne basepolitikken har det vært tverrpolitisk enighet om fram til i dag.

Utplasseringen av de amerikanske soldatene vil sees på som en ytterligere opptrapping av konflikten mellom USA og NATO på den ene siden og Russland på den andre, og føre til økt militær spenning i nordområdet. Russiske myndigheter har allerede reagert negativt på regjeringens vedtak.

Vedtaket bryter både med MDGs prinsipprogram om en aktiv fredspolitikk (kap. 5) og arbeidsprogrammet som uttrykker at vi ønsker et bedre forhold til Russland:

5.4 INTERNASJONAL KONFLIKTHÅNDTERING – IKKEVOLD pkt. 9:

MDG vil forbedre forholdet og styrke samarbeidet med våre naboer. Vi ønsker å innlede samtaler med Russland om å demilitarisere Kola-halvøya og Finnmark, og å avslutte i henhold til internasjonale traktater, levering og overføring av militær etterretning fra Svalbard og Antarktis. Vardø-radaren må i sin helhet under norsk kontroll. Kulturutveksling med Russland må utvides.

Å utplassere amerikanske marinesoldater på norsk jord bryter med et etablert prinsipp i norsk sikkerhetspolitikk, det bryter med MDGs fredspolitikk generelt og med arbeidsprogrammets målsetningen om nedrustning og militær avspenning i nordområdene. Det bidrar heller ikke til et bedre forhold mellom Norge og Russland.