Fotocredit: Tore Sandvik (til venstre) og Tommy Reinås og resten av arbeidsutvalget er enige om at det i fremtiden skal lages et eget klimabudsjett i Trøndelag.

2016.11.29 Pressemelding: Nye Trøndelag med eget klimabudsjett

2016-11-30

Nye Trøndelag fylkeskommune skal legge frem et eget budsjett for å kutte i klimagassutslipp. Hensikten er at alle deler av fylkeskommunens tjenesteområder blir ansvarlige for å ta sin del av kuttene.

Forslaget ble fremmet av Miljøpartiet de grønne ved Tommy Reinås og ble enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget for nye Trøndelag fylkeskommune.

– Budsjettet skal vise hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan utviklingen går, slik at Trøndelag fylkeskommune kan ta grep for å forsterke positiv utvikling, eller justere kursen og innsatsen på områder hvor vi ikke når ønskede klimamål, sier Tommy Reinås (MDG).

Han understreker at dette er oppfølging av Paris-avtalen i praksis.

– Vi følger opp dette regionalt og tar ansvar for at Trøndelag tar sin del av ansvaret. Klimatiltak er ikke noe noen andre skal gjøre, et annet sted til en annen tid, påpekte Reinås (MDG) under behandlingen av saken i arbeidsutvalget til Trøndelag fylke i dag.

Det vil settes nye ambisiøse klimamål for Trøndelag i forbindelse med den nye fylkesplanen som nå utarbeides for regionen.

– I Sør-Trøndelag fylkeskommune er erfaringen at det er mulig å nå ambisiøse klimamål blant annet ved å bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

· Nye Heimdal videregående skole vil produsere mer energi enn den forbruker etter et tett samarbeid med bygg-, teknologi-, energi- og klimaeksperter ved NTNU og SINTEF i planleggingsfasen.

· Fergene på sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset vil bli el-hybridferger som kutter utslippene med over 10.000 tonn CO2.

· Målsettingen er at bussparken i Trondheim skal være utslippsfri fra og med det nye anbudet som starter i 2019, og i forrige uke ble det kjent at Enova støtter det største innkjøpet i Norge av 40 nye el-busser til Trondheim, med 15 millioner til ladestasjoner.

· Nye hurtigbåter og kjøremønster har også kuttet utslippene betydelig på sambandene i Trondheimsfjorden.

Her er forslaget fra Tommy Reinås (MDG) som ble enstemmig vedtatt i dag:

“Trøndelag fylke vil styrke det strategiske klimaarbeidet ved å integrere klimabudsjett i fylkeskommunens budsjettprosess. Klimabudsjettet skal inneholde oversikt over tiltakene som må til for å nå fylkeskommunens klimamål, plassere ansvaret for gjennomføring tydelig i fylkeskommunen, og skal følges opp som en del av den ordinære budsjett- og virksomhetsstyringen”.

Saken på Trøndelag fylkeskommunes nettside:

Trøndelag med eget klimabudsjett

__________________________________

Oktober 2017 konstitueres fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fram til da ledes arbeidet med Trøndelag av fellesnemnda, dagens 78 medlemmer av fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Det er nedsatt et arbeidsutvalg (AU) for fellesnemnda, hvor MDG er representert ved Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag fylkeskommune.