Vindkraftutbyggingen på Trøndelagskysten et stort feilgrep

harald Miljøpartiet De Grønne beklager sterkt at vindparkene på Fosenhalvøya og Frøya er vedtatt, med den største raseringen av natur i Trøndelag noensinne som resultat.

– Det man har gjort her, er å ta 258 kvadratkilometer urørt natur, det vil si et areal på størrelse med halve Nordmarka i Oslo. Det er altså snakk om et naturinngrep av et helt ekstremt omfang. Og man har gjort det uten å lytte til de faglig velbegrunnede innvendingene fra Naturvernforbundet og andre, sier nasjonal talsperson og 1. kandidat i Sør-Trøndelag, Harald A. Nissen.

– I tillegg til raseringen av unik natur, vil reindriftsnæringen bli drastisk skadelidende dersom de foreslåtte prosjektene på Fosenhalvøya og Frøya gjennomføres.

De Grønne krever en nasjonal plan for vindkraft, som omfatter vindkraft både på land og hav, og som avveier hensyn til naturverdier og -mangfold mot energigevinst og økonomi, før man vedtar utbygginger av et slikt omfang som det i Trøndelag. De Grønne mener at Norge ikke minst må gå foran i utviklingen av havvind.

– Potensialet for havvind er enormt, og Norge har et unikt økonomisk og teknologisk handlingsrom for å gå foran i denne utviklingen. Her har de norske regjeringene så langt vært altfor passive, sier Nissen.

– Vi må i tillegg få på plass energimeldingen som regjeringen har lovet å legge frem, men ikke lagt frem, og vi må få på plass klimaloven som regjeringen har lovet å utrede, med forpliktende mål og planer for nedtrapping av norske klimagassutslipp.

De Grønne lanserte sist uke sine fem krav til en ny regjering, som deler av et overordnet krav om en massiv omlegging av Norge til et bærekraftig samfunn.

Les kravlisten her.