Åpent møte: Løsningen er grønn!

Løsningen er grønn 3

Tirsdag 11. mars var det debattmøte med Per Hjalmar Svae – forfatteren av boka “Løsningen er grønn!”, med fokus på både økonomi, politikk og livsstil.

I boka beskrives det hvordan vi kan gjøre den store omstillingen:
• Fra global oppvarming til å aktivt møte og løse klimautfordringene
• Fra oljeavhengighet til fornybarsamfunnet
• Fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi
• Fra globalt overforbruk til bærekraftig utvikling

Utfordringene vi står ovenfor må møtes med en justering av økonomiens funksjonsmåte. Redusere CO2-utslippene og det økologiske fotavtrykket, samtidig som livskvaliteten opprettholdes eller økes. Svae viser hvilke redskaper vi kan ta i bruk for å få til en både politisk og økonomisk omstilling.

Per Hjalmar Svae er siviløkonom og har undervist i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI i 20 år. I dag er han seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune med ansvar for miljøsertifisering,  miljøledelse og miljøregnskap.