Årsmøte 2013

Årsmøtet for MDG Sør-Trøndelag 2013 holdes 27. februar kl 1900 i Lobbyen, Strandveien 29 i Trondheim.
Frist for innsending av resolusjonsforslag er 20. februar.
Valgkomiteens forslag blir lagt fram i møtet. Kandidater til styreverv vil på møtet gi en kort presentasjon av hvorfor de stiller til valg.