Årsmøte 2014 i Sør-Trøndelag MDG

mdg_moete_i_mdg

Sør-Tøndelag MDG holder årsmøte 19. februar 2014. Innkalling til møtet sendes ut til medlemmene minst 2 uker i forkant.  Både lokallag og enkeltmedlemmer kan fremme saker til årsmøtet og foreslå at årsmøtet uttaler seg om enkeltsaker. Slike uttalelser kan, hvis det vedtas av årsmøtet, enten sendes til partiets landsmøte eller til media. Forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, dvs. innen 22. januar.

Det kan også sendes inn forslag til endring av vedtektene innen 22. januar. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 a de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektene fås tilsendt ved henvendelse til sor-trondelag@mdg.no. Eventuelle spørsmål og synspunkter angående årsmøtet eller den øvrige aktiviteten i fylkeslaget kan også sendes til denne e-postadressen.

Vennlig hilsen styret