Årsmøtets resolusjoner

TogPå vårt årsmøte i februar vedtok Sør-Trøndelag MDG fire resolusjoner.

Den første satte fokus på både bybane i Trondheim og togtilbudet i regionen. Denne ble bearbeidet til leserbrev av politisk nestleder Svein Hammer, og kom i Adressa 18. mars. Dernest en kraftig oppfordring om å videreutvikle dagens NTNU-struktur, framfor enda en runde med samlokaliseringsdebatt – med kobling til bybanen som alternativ strategi. Denne ga flott oppslag med førstekandidat Harald Nissen i Universitetsavisa 1. mars.

Videre sendte vi to resolusjoner til landsmøtet. Den ene om dramafag i skolen, som ble tatt godt i mot, men ikke ble prioritert blant de fem nasjonale resolusjonene. Sør-Trøndelag MDG har uansett vedtatt resolusjonen, og vil derfor jobbe videre med temaet, relatert til skole i bredere forstand. Til sist vedtok vi en resolusjon om å få stoppet innkjøpene av angrepsflyet F35. Denne ble prioritert av landsmøtet, og gikk i bearbeidet form ut fra MDG nasjonalt.

Her finner du link til alle resolusjonene. God lesing!