Årsplan 2013

ÅRSPLAN 2013 for De Grønne i Sør-Trøndelag

Lokallagets aktiviteter i 2013 vil være preget av at det er stortingsvalg i september. Samtidig vil fylkeslaget arbeide for at det etableres nye lokallag og bistå disse for å øke medlemsaktiviteten.
Hovedmål for året:
1. Bidra til at De Grønne kommer inn på Stortinget fra 2013
2. Arbeide for at De Grønne får en representant fra Sør-Trøndelag på Stortinget fra 2013
3. Etablere 5 nye lokallag i fylket
4. Arrangere minst 5 medlemsmøter for politisk diskusjon, gjerne sammen med lokallag i kommunene

Valgkamparbeidet i fylkeslagt er godt i gang. Alt i januar ble det arrangert medlemsmøte for å drøfte hovedmål og aktuelle lokale saker som kan løftes fram. I dette møtet ble det nedsatt en valgkampgruppe bestående av følgende medlemmer:
Svein Hammer – politisk koordinator
Andreas Bergsland – organisatorisk koordinator
Trine Harbak – ungdomsansvarlig
Eline Næset – studentansvarlig
Atle Kjærvik – medieansvarlig
Bente Aina Ingebrigtsen – kontaktledd mot De Grønne nasjonalt og mot lokallagene
Harald Nissen – toppkandidat

Gruppen utarbeider forslag til hovedsaker og aktuelle aktiviteter, innenfor rammen av De Grønnes nasjonale programmer og valgkampstrategi. Alle medlemmer i fylkeslaget inviteres til å delta i valgkamparbeidet.