De Grønne tilfreds med stans i Værnes-utbygginga

Miljøpartiet De Grønnes bystyregrupper i Trondheim og på Stjørdal er tilfreds med at AVINOR legger videre utbygging av Værnes flyplass på is. De Grønne mener det er langt mere samfunnsmessig riktig å investere i jernbaneutbygging enn å bruke penger på økt kapasitet for innenlands flytrafikk.

Mange trøndere har reagert negativt på AVINORs beslutning om å utsette de planlagte utbyggingene på Værnes flyplass. De Grønne mener tvertimot dette er et positivt vedtak, som kan gi oss tid til å utvikle en mere miljøvennlig strategi for avvikling av innenlands persontrafikk.

Milliardinvesteringer i økt infrastruktur for flytransporten er ikke en bærekraftig strategi. Økt flytrafikk er et energisluk og gir store utslipp av klimagasser i tillegg til annen forurensning. Veksten i flytrafikken må motvirkes gjennom betydelig opprustning av kollektivtrafikken, spesielt jernbanenettet.

Trøndelag har store udekkede investeringsbehov innen jernbane: Vi trenger dobbeltspor fra Trondheim til Steinkjer med tunnel gjennom Gjevingåsen, vi må fornye og elektrifisere Meråkerbanen for å komme på høyde med standarden på svensk side og vi trenger en offensiv satsing på høyhastighetsbane sørover fra Trondheim.

Flyets fordeler ligger på de lange avstandene, og kapasiteten på Værnes er stor nok til å håndtere flere internasjonale avganger enn idag, dersom trafikken mellom byene i Sørnorge overføres til bane.