Fotocredit: C.F. Wesenberg

Et styrket vern av livsgrunnlaget vårt

I helga vedtar vi nytt politisk program på landsmøtet på Lillehammer.

2017-05-19

 

Under helgas Landsmøte vedtas det politiske programmet vi skal gå til valg på i høstens stortingsvalg. Fredag kveld var blant annet flere kapitler om naturvern oppe til behandling. Vi utformer politikk med mål om å etterlate en jordklode der fremtidige generasjoner både kan overleve, og ha gode liv, og da er bevaring av livsgrunnlaget vårt helt avgjørende.

Våre folkevalgte på Hitra og på fylkestinget har – på hvert sitt nivå, og i samarbeid – arbeida for en utvida skjærgårdstjeneste for opprydding av søppel langs kysten. Opprettelse av en landsomfattende skjærgårdstjeneste er bare noe av det Miljøpartiet De Grønne vil gjøre på Stortinget for bedre vern av kysten og det som lever der. Her er utdrag av det som fredag kveld ble vedtatt om naturvern langs kysten.

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Utarbeide en marin verneplan med mål innen utgangen av 2018 med mål om at ti prosent av havarealene innenfor territorialgrensen vernes før 2027.
  • Initiere en egen lov om helhetlige forvaltningsplaner for havområdene for å sikre en økosystembasert forvaltning av havressursene.
  • Etablere en egen handlingsplan for å gjenetablere ødelagt tareskog og verne oppvekstområder for yngel og ungfisk.
  • Starte et landsdekkende oppryddingsprosjekt av spøkelsesgarn og tapte ruser, teiner og liner.
  • Styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur.
  • Oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en skjærgårdstjeneste langs hele kysten og etablere mottaksanlegg for marint avfall.
  • Etablere en egen handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler.
  • Gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet.
  • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen.

 

Hele det endelige programmet blir tilgjengelig så fort det er ferdigredigert.