Fotocredit:

Fylkesting 15.-16. juni 2016 – regional plan for klima og energi

2016-06-15

MDG Sør-Trøndelag fortsetter kampen for å kutte klimagassutslipp!

I dag behandlet fylkestinget regional plan for klima og energi 2015-2020. Planforslaget etter høring var bra, og vi ga skryt til administrasjonen for arbeidet som er gjort.

MDG Sør-Trøndelag ønsket likevel noen sterkere mål og flere mål lenger frem i tid for å sikre forutsigbarhet, og for å ta vår del av ansvaret og ikke skyve ansvaret videre på framtidige generasjoner. Derfor fremmet vi flere fremtidsrettede forslag for å gjøre en god plan bedre.

Vi fikk flertall for å lage en strategi for infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy for hele fylket!!!

Flertallet på fylkestinget ønsket IKKE å støtte våre forslag om:
– å styrke utslippsmålet for 2030,
– å legge til utslippsmål i 2050,
– å sette mål for kutt i egne utslipp i fylkeskommunen i 2030,
– at utbygging av fornybar energi ikke skal undergrave arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet og restaurere økosystemer.

Dagens avstemming viser at MDG trengs for å vise at det finnes en grønn vei inn i fremtiden. Ambisjonene og viljen er for lav til å gjennomføre de nødvendige kuttene, men vi skal fortsette å vise at det finnes alternativer og prioriteringer for et grønnere Sør-Trøndelag.