Fotocredit:

Handlingsprogrammet for innovasjon og verdiskaping

2016-01-24

21.-22. januar 2016 var det møte i komiteen for regional utvikling og kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Blant annet ble handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping med budsjett for 2016 vedtatt.

Første møtedag hadde komiteen besøk fra ulike deler av næringslivet, forsknings- og utviklingsmiljøene, næringshager, regionrådene, forvaltningen, Innovasjon Norge, LO og NHO for å få innspill til handlingsprogrammet, men også for å lære mer om næringslivet knyttet til havbruk, jordbruk og skogbruk.

I handlingsprogrammet, som ble vedtatt under saksbehandlingen, er de prioriterte områdene nettopp disse tre områdene, samt opplevelsesnæringer og forskning og utvikling.

Det ble også vedtatt at vi skal ha et teknologi- og innovasjonsfond for utvikling av miljø- og klimavennlige kollektivløsninger, hvor man spesielt tenker på utvikling av hurtigbåter og ferger. Dette er et viktig punkt, da store deler av fylkeskommunens egne klimagassutslipp kommer fra hurtigbåtene vi har i fylket.

Med dette handlingsprogrammet legger man i stor grad til rette for utvikling av de grønne og bærekraftige arbeidsplassene. Vi i Miljøpartiet de grønne kommer til å jobbe videre for dette og sikre at veksten i disse grønne næringene skjer innenfor naturens tålegrenser.

Skrevet av Tore Dyrendahl,
representant på Fylkestinget i Sør-Trøndelag,
medlem av komiteen for regional utvikling og kollektivtrafikk