Hva slags hurtigtog?

Fra et miljøsynspunkt har høyhastighetstog både gode og dårlige sider. Det er flott å få et attraktivt skinnegående tilbud mellom byer og landsdeler men anleggene kan også medføre betydelige naturinngrep. Skadene på naturen vil øke jo raskere tog det anlegges spor for. Dette er fordi de høyeste hastighetene krever nærmest snorrette linjer og ikke kan ta hensyn til naturlige landskapsformer. Samtidig viser det seg at energiforbruket øker raskt når hastigheten stiger over 200 km/t. Ved 300 km/t har toget tilnærmet samme energiforbruk pr passasjerkilometer som fly.

Men toget trenger ikke å kjøre i 300 km/t for å konkurrere med flytrafikken. Fra Brattøra i Trondheim til Jernbanetorget i Oslo tar det idag minimum tre timer å reise med fly, mens det tar over seks timer med tog. Straks toget kommer ned på 4 timers effektiv reisetid er det konkurransedyktig, og hvis det bare tar tre timer med toget fra sentrum til sentrum vil de aller fleste passasjerer foretrekke en togreise framfor en rundtur til Værnes og Gardermoen.

Men det er én betingelse til som må oppfylles dersom hurtigtog skal bli konkurransedyktige i forhold til fly: det kreves hyppige avganger. Idag går det rundt 20 fly om dagen fra Værnes til Gardermoen, mens det bare går fire tog i døgnet fra Trondheim til Oslo S. Med 6 direkteavganger i døgnet ville konkurranseforholdet blitt bedre, men det beste ville være avganger hver time. Med en reisetid på under fire timer vill toget da bli en suveren vinner.

Miljøpartiet de Grønne vil gjerne ha raskere tog så snart som mulig, men vi mener det er viktig å ha realistiske vurderinger av mulige gevinster ved en satsing på ny jernbaneteknologi. Det er ikke nødvendig å satse på de aller høyeste hastighetene, tvertimot kan miljøgevinsten bli mindre dersom farten skulle bli for stor. Det er mulig oppnå store forbedringer i reisetid og komfort og samtidig ta hensyn til naturmiljø og klimagevinst allerede ved en effektiv hastighet på 200 km/t.

Flere utredninger viser at strekningen Trondheim-Oslo egner seg godt for høyhastighetstog. Et tog med en marsjfart på 200 km/t vil bruke under tre timer mellom bysentrene. Flyet kommer ikke i nærheten av dette.

Nå må det komme fart i utbyggingsplanene for nye høyhastighetstog.

Miljøpartiet de Grønne i Trondheim

Harald Nissen Jan Bojer Vindheim