Jernbanemøte 9. mars 2015

image

Malvik MDG arrangerte et flott jernbanemøte på Vikhammer motell i Malvik mandag 9. mars.

De takker spesielt aksjonsgruppa “Malvikstranda” for sitt grunnleggende arbeid og innledning på møtet.

140 deltok på møtet, og innbyggerne i Malvik viste stort engasjement i saken.

Kommunens politiske partier møtte til paneldebatt, og det var stor enighet blant politikerne om at elektrifisering, tunnel og dobbeltspor må sees i sammenheng, og at en midlertidig løsning med elektrifisering av eksisterende trasé ikke er en ønsket modell for noen av partiene. Det var også flere fylkesrepresentanter til stede som sto for det samme synet.

Alle partiene ville be sine representanter på Stortinget om å ta opp saken til ny vurdering.

Malvik MDG lover å holde de lokale politikerne i ørene slik at de ikke sovner i denne saken, og de lover å fortsette og gjøre jobben for å få inn sine representanter i kommunestyret til høsten!