Jordseminar 24.–26. april 2015

image

2015 er FNs internasjonale år for jordsmonn.
http://fn.no/Aktuelt/Nyheter/FNs-internasjonale-aar-for-jordsmonn

 

Hitra MDG ved Elisa Månsø arrangerte en fantastisk helg, fylt med interessante foredrag, utrolig god mat og sosialt samvær.

 
Stephen Barstow viste bilder av spiselige planter fra Around the World in 80 Plants og fortalte blant annet om skoghaging. Å dyrke spiselige planter i skogbunnen er absolutt en mulighet som Norge bør benytte, ettersom vi bare har 2,9 % dyrkbart landareale.
http://edimentals.com/

 
Hans Jakob Peters holdt foredrag om remineralisering av jorda. Jordsmonnet på kloden er utarmet etter årevis med monokulturdrift og bruk av kunstgjødsel, og jorddyrkerne må bygge opp jordsmonnet igjen. Tilføring av steinmel gir gode resultater og er en gjødslingsmetode som bør utvikles og promoteres. Et ukjent faktum for de fleste er at naturens kretsløp innebærer at lyn tilbakefører nitrogen til jorda!
http://facebook.com/groups/125868957607916

 
Amy Lightfoot viste bilder fra spiskammerset hun og mannen har utenfor husveggen på en øy, utenfor en halvøy, på en øy, Hitra. De høster fisk, havfrukter, tang og tare, og kjøper bare butikkvarer som kaffe og sukker. Seminardeltakerne fikk med seg en pose med fingertang. På søndagen åpnet de hjemmet sitt og bydde på tangpesto på rugsprø og tang-salt.

http://no.wikipedia.org/wiki/Amy_Lightfoot

 
Både seminararrangøren Elisa Månsø og foredragsholderen Amy Lightfoot hadde omvisning i kjøkkenhagene sine, og gjestene fikk smaksprøver av både fjorårets og årets planter.

 
INSPIRERENDE!

 
(Foto: Stephen Barstow. Fra kjøkkenhagen til Elisa Månsø på Helgebostadøya.)

Se flere bilder på Facebook-siden om arrangementet >>