Fotocredit: Eline Hansen Næset

Klimavennlig transport i bygd og by

Det skal være mulig å reise klimavennlig i hverdagen sin både i by og på bygd, men virkemidlene er ikke nødvendigvis de samme. Vi har derfor lansert bygdemiljøpakka.

2017-05-20

Bygdemiljøpakka er en bunt med saftige politiske gulrøtter for klimavennlig samferdselspolitikk i distriktene. Punktene om bygemiljøpakka lyder som følger:

  • Vi vil etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.
  • Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder gjennom by- og bygdemiljøpakker.

Disse punkta ble lørdag vedtatt inn i det nye nasjonale arbeidsprogrammet, men vi viste allerede i vårt alternative statsbudsjett for 2017 at vi ønsker å prioritere dette. Her er tiltak vi foreslo  å sette av penger til:

  • Elsykkelstøtte, gang- og sykkelveier, utslippsfrie taxier, båter og busser: 1,7 milliarder kroner.
  • Utbygging av 500 fullfinansierte ladestasjoner i distriktene i 2017: 375 millioner kroner.
  • Endring i pendlerfradraget hvor distriktspendling gis et høyere fradrag: 300 millioner kroner.
  • Støtte for å kunne lease elbil: 170 millioner kroner.
  • Stimuleringspakke for endret bilbruk: 50 millioner kroner.
  • Tilrettelegging for eldre og bevegelseshemmede: 20 millioner kroner.
  • Til sammen: 3,6 milliarder kroner.

Det endelige programmet blir publisert så fort det er ferdigredigert.