Lokalpolitisk program 2013

2013-06-17

GrøntArbeidsprogrammet for 2013-2017 gir et helhetlig rammeverk for vår nasjonale politikk. Innenfor denne rammen har partiet pekt ut tre satsningsområder i valgkampen: fornybar framtid, grønn samferdsel, livskvalitet framfor veksttvang.

Med dette som utgangspunkt har Sør-Trøndelag MDG utviklet et lokalpolitisk program, som sier noe om hvordan vi vil konkretisere den grønne politikken i Sør-Trøndelag, og dermed også hvordan vår politikk vil prege det trønderske lokalsamfunnet.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på dette dokumentet. Men viktig å presisere at det er formet innenfor tre utvalgte områder; helheten i MDGs politikk framstilles som sagt i det nasjonale arbeidsprogrammet.