Malvik – truet fra alle kanter

Av Morten Skogly, førstekandidat for MDG i Malvik
For noen år siden besøkte jeg millionbyen Houston. Vi leide bil og gledet oss til å se oss rundt på amerikanske landeveier. Problemet er bare at i Houston må du kjøre ekstremt langt før du kommer deg ut av byen, før du i det hele tatt finner et sted verdt å kjøre til. Langs motorveiene har du en tilsynelatende endeløs betongørken, med lagerbygninger, industri og varehus så langt øyet kan se, og et totalt fravær av natur. Jeg husker jeg følte meg lamslått av alt det grå, ville det aldri ta slutt? Og jeg følte meg veldig takknemlig for at jeg kom fra en liten plass i et lite land, hvor vi har vett til å verdsette naturen rundt oss mer enn kortsiktig profitt.

Eller gjør vi det?

I lille Malvik skjer det nå ting i en rivende fart. Ikke bare står Muruvik og Midtsand i fare for å bli fullstendig utradert av en 400000 m2 (minst) stor monsterhavn, men Trondheim har også lyst til å spise hele 1 000 000 m2 av Malvik, fra Sveberg mot Midtsand, til bruk for småindustri, lagerbygninger, osv. Arealplanene for dette har vært ute på høring, som det heter på fint, og Miljøpartiet de Grønne i Malvik har levert formell protest på planene, og støtter velforeningen på Sveberg i kampen mot utbyggingsplanene, som både vil berøre folk som bor på Sveberg, men også uberørt natur og rødlistet dyreliv.

I planen står det: “Grunnlaget for all disponering av areal i Malvik skal være en langsiktig tanke om bevaring av de framtidige natur- og energiressursene. Naturmangfold, dyrkingsjord, rent vann,
naturområder for rekreasjon, viktige kulturminner og kulturmiljøer er verdier som skal overføres til kommende generasjoner.”

Dette synes Miljøpartiet de grønne (MDG) er gledelig, men samtidig ser vi den nåværende planen som et tegn på det totalt motsatte. Malvik er i ferd med å bli redusert til en transportåre og industrialisert buffersone klemt inn mellom Stjørdal og Trondheim, hvor disse to kommunene skyver ut den forurensende og støyende virksomheten de selv ikke vil ha, og blir tatt imot med åpne armer av næringsliv og noen politikere. En storhavn i Muruvik eller Midtsand, og ytterligere industriell etablering på Sveberg og andre deler av kommunen spiser opp de samme resursene planen skryter av å skulle beskytte. Det er forståelig av de ansvarlige for dette dokumentet ikke har inkludert “ren luft” og “rolig og støyfritt” i sine formuleringer. MDG kjemper for mange av de samme verdiene som står i planen, men planen har glemt nåværende beboere, og deres behov for et godt bomiljø.

Kommuneplanen 2010-2011 er ekstremt omfattende, og viser konturene av et fremtidig Malvik hvor et er lite rom for alle de som valgte å flytte hit for den reine lufta og de landlige omgivelsene. Spesielt går planene ut over det etablerte bomiljøet på Sveberg.

MDGs hovedinnsigelse på kommuneplanen er at den ser ut til å ha en svært uheldig blanding av beboelse og industri. Vi mener man må gjøre et valg, og vi ønsker oss en retning hvor Malvik blir en grønn oase mellom Stjørdal og Trondheim, at Malvik blir det Nesodden blir for Oslo, et rolig, grønt sted hvor folk kan lade batteriene og nyte den vakre naturen.

MDG ber spesielt om at det ikke i fremtidige planer for området ikke blir lagt inn industri eller annen virksomhet som i fremtiden kan ødelegge bomiljøet til befolkningen, slik kommunen nå planlegger å gjøre ovenfor befolkningen i Muruvik og Sveberg. Det er uredelig og umoralsk å føre familier bak lyset, ved å selge dem gode tomter i grønne omgivelser, for å så å gjøre om lokalmiljøet til industripark. Reguleringsplaner krever at de ansvarlige tar gode valg for fremtidige generasjoner. MDG er ikke imot næringsutvikling, men vi er imot næringsutvikling på bekostning av ren luft, rent vann, biologisk mangfold og gode bomiljø.

I politikk blir tålmodighet ofte forvekslet med rådvillhet. I dette tilfellet er det politikerne som burde roe seg ned noen hakk i sin iver etter å gjøre om Malvik til lagerplass for Trondheim, og folket som burde bli svært så utålmodige etter å få politikere som tør kjempe for deres fremtid, på kommuneplan, på fylkestinget, og nasjonalt.

Av: Morten Skogly
1. kandidat for Miljøpartiet de Grønne i Malvik, 8. plass på fylkestingslista