Sør-Trøndelag MDG 2012 – Hva skjer framover?

Litt om hva som så langt har skjedd og planene framover

Lørdag 4. februar ble det avholdt årsmøte i Sør-Trøndelag MDG. Som representanter til styret ble Bente Aina Ingebrigtsen (leder), Gunnar Klepp (kasserer), Kristin Amundsen (styremedlem), Sebastian Schmidt (styremedlem), Morten Skogly (styremedlem) og Ask Ibsen Lindal (styremedlem) valgt. Styret konstituerte seg Onsdag 7. mars, og legger opp til et aktivt og produktivt år.

Grønn Ungdom Sør-Trøndelag hadde sin halv-årlige generalforsmaling på Gløshaugen 19. Februar. Styret består av Trine Harbak (leder) Dan Haugland (nestleder) Ask Ibsen Lindal (kasserer), Jarle Alexander Møller (styremedlem) og Erlend Børve (styremedlem). Det jobbes for tiden med et “Grønt Manus”; en liste med ofte stilte spørsmål til MDG/GU og hva man skal besvare disse med.

Medlemstallet i Sør-Trøndelag MDG er ellers økende, og det arrangeres Grønt Symposium i Trondheim 21. mars. Tema i år er landbruk og dyrevern.

I anledning MDGs landsmøte 14.-15. april, sender Sør-Trøndelag MDG 10 delegater. Hitra og Malvik sender også en representant hver. Det vil bli innkalt til et medlemsmøte når landsmøtepapirene er blitt sendt ut 🙂

 

 

 

NB: Denne siden vil bli oppdatert i tiden fremover, så følg med 😉