Fotocredit:

MDGs alternative statsbudsjett 2016

2015-11-25

image

MDGs alternative statsbudsjett 2016 >>

 

Nøkkeltall:

 • Grønne avgiftslettelser på til sammen 4.570 millioner.
 • Grønne avgiftsøkninger på til sammen 25.132 millioner.
 • Økt satsing på grønn næringsutvikling 8.500 millioner.
 • Økt satsing bærekraftig samferdsel 5.800 millioner.
 • Økt satsing på naturvern og artsmangfold 1.193 millioner.
 • Satsing på bærekraftig og lokalt landbruk 1.054 millioner.
 • Økte kostnader knyttet til flyktninger 9.500 millioner.
 • Økt satsing på bistand i utlandet, inkludert Syria, 3.603 millioner.
 • Økte frie midler til kommunene 3.000 millioner.
 • Netto skatteskjerpelse på 6.835 millioner.
 • Redusert oljepengebruk før flyktningtillegget 18.871 millioner.
 • Redusert oljepengebruk etter flyktningstillegget 9.371 millioner.