Medlemsmøte(r)

Medlemsmøte5

Sist onsdag var det oppstartmøte for nye (og gamle) medlemmer i Sør-Trøndelag MDG. Omtrent 30 oppmøtte vitner om et parti i engasjert vekst.

Leder Bente Aina Ingebrigtsen ønsket velkommen. Deretter fortalte Jan Bojer Vindheim litt om de politiske strukturene i partiet, mens Hilde Opoku sa noen ord om arbeidet i bystyregruppa i Trondheim. Atle Kjærvik og Svein Hammer presenterte så fylkeslagets planer utover høsten og vinteren. Etter at rammene slik var på plass, ble det jobbet videre i arbeidsgrupper. En vellykket kveld, her dokumentert etter at gruppearbeidet var over og vi møttes til en liten oppsummering.Medlemsmøte6

Vi er litt stolt av medlemsaktiviteten i 2013, ettersom den overgår alt fylkeslaget har gjort tidligere. I tillegg til både politisk helgeseminar i mars og flott valgvake den 9. september (med 65-70 deltagere), er det blitt arrangert to ordinære medlemsmøter, to kvelder for gjennomgang av arbeidsprogrammet, pluss så langt 14 politiske temaseminar. Og mer vil det bli utover høsten.