Nissen på topp i Sør-trøndelag

De Grønne i Sørtrøndelag har nominert følgende til høstens stortingsvalg:
 1: Harald A Nissen
2: Mona Undisdatter
3: Kristin Amundsen
4: Bjørn Hugo Hokland
5:  Nora Nystuen
6:  John A Johnsen
7:  Kjersti Lindal
8:  Jan B Vindheim
9:  Merete Nilsen Nygaard
10:  Helge Kaald
11:  Elin Bjartnes
12:  Eva E. Singsaas
13:  Geir Grønflaten
Nissen på facebook.