Fotocredit:

Stortingsvalg 2017 – stortingskandidater

2016-11-25

Nominasjonskomiteens liste ble vedtatt – uten endringer – av årsmøtet 4. mars 2017.

1 Gjertrud Berg, Orkdal (1970)
2 Tore Dyrendahl, Rissa (1990)
3 Line Ingebrigtsen Fjørstad, Trondheim (1993)
4 Ola Lund Renolen, Trondheim (1964)
5 Heidi Steine, Malvik (1956)
6 Roman Lund, Hitra (1962)
7 Mette Bjørnsdatter Hafskjold, Trondheim (1985)
8 Magne Njåstad, Trondheim (1962)
9 Bente Aina Ingebrigtsen, Trondheim (1953)
10 Jo-Kristian Stræte Røttereng, Trondheim (1986)
11 Anette Nistad, Trondheim (1985)
12 Ask Lindal, Trondheim (1994)
13 Mona Størdal, Agdenes (1974)
14 Mari Vold, Orkdal/Trondheim (1991)
15 Mari Rui Heiniger, Oppdal (1984)
16 Jonas Skare Hammeren, Melhus (1997)

 

Informasjon om toppkandidatene

 

1. Gjertrud Berg

Gjertrud Berg

Gjertrud Berg har utdanning fra NTNU, cand.mag. mellomfag i historie og sosialantropologi, samt grunnfag i pedagogikk og frie vekttall innen religionsvitenskap. Arbeider siden 2010 som kursleder i Euroskolen Agil AS, der hun holder kurs for langtidsledige jobbsøkere. Tidligere arbeidserfaring fra undervisning i grunnskolen, butikk, renhold, industri, samt kulturetaten i Orkdal kommune.

Aktiv politisk engasjert og medlem av De Grønne siden 2013. Tillitsverv: Leder i MDG Orkdal siden 2014, fylkesleder siden høsten 2014, medlem av landsstyret siden høsten 2014 og varamedlem i den nasjonale valgkomiteen i 2016. Styremedlem i Naturvernforbundet i Orkdal og Sør-Trøndelag.

Hjertesaker:

– Bevaring av det biologiske mangfoldet i hav og på land, samt å stanse nedbygging av matjord.

– Mine politiske ambisjoner er å få muligheten til å bidra med å jobbe fram vårt politiske budskap i nasjonal politikk. Å vri Norge over til et fornybarsamfunn krever at vi gjennomfører grønn politikk i hele landet, og mitt fokus blir å vise at De Grønne ikke er et byparti, et ensaksparti eller et parti for de mest engasjerte innen miljø, men et parti for alle.

– Både by og distrikt må omstilles, og denne jobben må begynne nå. Sør-Trøndelag er et fylke som er rikt på naturlige ressurser, og har variert bosetning med både storby og distrikt. Vi har spisskompetanse innen teknologi og forskning, og det har stor betydning for at landet skal klare omstillingen til et fornybarsamfunn.

 

2. Tore Dyrendahl

img_5052

Tore Dyrendahl er oppvokst på en gård i Rissa kommune. Han har tidligere organisasjonserfaring fra 4H, Ingeniører uten grenser og ISFiT 2013.

Tore ble medlem av MDG i 2013 og har blant annet vært talsperson for Trondheim Grønne studenter. De siste seks årene har han bodd i Trondheim, hvor han har utdannet seg til sivilingeniør innen energi og miljø ved NTNU.

Siden fylkestingsvalget i 2015 har han vært representant på Sør-Trøndelag fylkesting og er medlem i komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling.

Hjertesaker:
– Skape flere arbeidsplasser som ikke går på bekostning av naturens tålegrenser.
– Storstilt satsing på effektive, fleksible og miljøvennlige transportformer som tog, kollektivtrafikk, sykkel og gange.
– En skole hvor elevene blir sett, hjulpet og utfordret, med rom for mer tilpassede og praktiske læremåter.

 

3. Line Ingebrigtsen Fjørstad

img_5050

Line Ingebrigtsen Fjørstad er oppvokst på Tiller i Trondheim. Hun er svært aktiv og har blant annet drevet mye med dans. Hun tar nå mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Verv i partiet: Line er nestleder i Grønn ungdom Sør-Trøndelag, representant i Trondheim bystyre og medlem i finans- og næringskomiteen.

Hjertesaker:
– Menneskerettigheter, samfunnsdeltakelse og innovasjon.
– Hun engasjeres også av helsepolitikk, justispolitikk og skolepolitikk.
– I bunn ligger MDGs tre solidaritetsprinsipper; – solidaritet med andre mennesker, med dyr og natur, og med framtidige generasjoner.

– Når jeg tenker på framtida, velger jeg å tro på ei framtid som det går an å leve i. Det forutsetter helhetlig og langsiktig politikk.

 

4. Ola Lund Renolen

img_5051

 

Ola Lund Renolen (1964) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv. Ola har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Fra høsten 2016 jobber han med en doktorgrad om filmfestivaler som arena for næringsutvikling.

Ola kom for alvor inn i MDG som aktivt medlem etter stortingsvalget i 2013, og ble i 2015 valgt til én av fem bystyrerepresentanter i Trondheim. Der sitter han i byutviklingskomiteen.

Hjertesaker:
– En mangfoldig og dynamisk kulturpolitikk.
– På lokalplanet er han opptatt av en balansert byutvikling. “Når vi moderniserer og utvider byene våre, må vi ikke rote bort sporene av historie.”
– På det globale planet er han opptatt av sosial rettferdighet og reagerer sterkt på mektige aktørers maktbruk.