Nytt fylkesstyre og årsplan 2014

Årsmøtet i Sør-Trøndelag MDG ble gjennomført 19. februar, med godt over tretti deltagere og engasjert stemning. Nytt fylkesstyre ble valgt, og skisse til spennende årsplan vedtatt. x Svein

Sammensetningen av det nye styret forteller om et parti i vekst, med vesentlig bedre spredning i fylket enn tidligere:

  • Leder: Svein Hammer (Trondheim)
  • Politisk nestleder: Mari Rui Nygard (Oppdal)
  • Organisatorisk nestleder: Ask Lindal (Hitra)
  • Skoleringsansvarlig: Tanja Wibe (Trondheim)
  • Valg 2015-ansvarlig: Knut Svisdahl (Malvik)
  • Økonomiansvarlig: Margarita Pareja (Skaun)
  • Informasjonsansvarlig: Laila Engan (Trondheim)
  • Vara: Hilde Solhaug (Melhus), Einar Aasprong (Trondheim), Axel Becker (Rissa), Asbjørn Svarva (Trondheim), Gjertrud Berg (Orkdal)

Gradvis er Sør-Trøndelag MDG i ferd med å få bedre fotfeste også utenfor Trondheim. For åtte-ni måneder siden var Hitra eneste lokallag utenfor byen. Siden da har vi etablert oss i Rissa, Melhus og Malvik, samt i samarbeidsforeningene Oppdal-Rennebu, Skaun-Orkdal-Meldal og Fjellregionen (med Røros og Holtålen fra vårt fylke). Flere nydannelser er på vei.

Årsmeldingen for 2013 fortalte om et begivenhetsrikt valgår, der mye av arbeidet i både Trondheim og fylket ble organisert gjennom en aktiv valgkampgruppe. Resultatet ble nesten tredobling av medlemsmassen, og et solid valgresultat med 3,5% (mot 2,8% i landet som helhet). Det ble arrangert flere medlemsmøter, og vi utviklet et lokalpolitisk program vi er stolt av. I perioden mellom årsmøtene vokste de medlemsdrevne tirsdagsseminarene til en institusjon i partiet, med hele 30 politiske seminarkvelder med til sammen 50 deltagere.

I årsplanen for 2014 ble det presentert en rekke aktivitetspunkter, under overskriftene politikkutvikling, temagrupper, organisasjon, skolering, valgforberedelse, informasjonsarbeid, økonomi og eksternt samarbeid. I et mellomvalgsår vil arbeidet i stor grad handle om å bygge oss opp mot valget i 2015, slik at vi blir representert i både fylkestinget og flest mulig kommunestyrer. Mye arbeid vil derfor bli kanalisert inn i skolering og lokalpolitisk utviklingsarbeid, med sikte på å bygge en slagkraftig organisasjon.