Nytt grønt program!

Det er med stor glede og stolthet at De Grønne i Sør-Trøndelag nå kan presentere det ferdige programmet for 2015–2019!

Det er et arbeid som startet opp i juni i fjor og som har involvert mange mennesker gjennom arbeidsgrupper, medlemshøringer, et par redaksjonskomiteer og et siste programmøte i mai.

Programmet ble endelig vedtatt på fylkesstyremøte 3. juni 2015 og har gjennomgått en siste finpuss før det nå gjøres tilgjengelig for verden.

Vi går nå en spennende tid i møte og gleder oss til valgkampen! Gode målinger over hele landet gjør jo dette enda artigere og gir inspirasjon til alle som skal stå på stand rundt om i fylket vårt denne sommeren og høsten.

God sommer!

Gjertrud Berg, fylkesleder
MDG Sør-Trøndelag

Program for MDG Sør-Trøndelag 2015–2019 >>