Politisk diskusjon: tirsdagsseminarene

Medlemsmøte3De Grønne i Sør-Trøndelag tar opp tråden fra i vår, og ønsker medlemmer og sympatisører velkommen til ukentlige diskusjonskvelder. Ansvarlig er politisk nestleder Svein Hammer, med støtte fra en gruppe engasjerte, nye medlemmer.

Gjennom våren hadde vi 13 seminarer, med korte innledninger fulgt av diskusjoner. Vi startet med MDGs tre satsningsområder for valgkampen: fornybar framtid, livskvalitet, grønn samferdsel. Referatene herfra ble senere skrevet inn i et notat, som ble sendt ut som vedlegg til partiets argumentasjonshefte for valgkampen. Dermed fikk seminarene våre nasjonal betydning.

Vi var også innom bærekraftig boligbygging, økofeminisme, grønn økonomi og næringsutvikling, Trondheims klimaarbeid, asyl- og integreringspolitikk, den grønne skolen, økofilosofi versus teknologioptimismekrig/fred-problematikk, pluss bærekraftig havbruk og landbruk.

En fin blanding av grønn politikk med andre ord. Sånn blir det i høst også, med masse gode forslag til tema: rovdyr, kommunestruktur, kriminalitet, distriktspolitikk, energikilder og energiforbruk, helsenarkotika, åndsverk og opphavsrett, borgerlønn, kontantstøtte, byutviklingbærekraftsamfunnet – pluss videre utforskning av noen av vårens temaområder. Det vi ikke rekker, tar vi i 2014.

Høstens møter blir på kontoret i  Vår Frues gate, tirsdager klokka 20-22. Mer detaljert informasjon sendes ut på mail til de medlemmene som står på aktivlista, pluss legges ut på vår Facebookside. Vel møtt til alle interesserte!