Fotocredit: Statkraft

Pressemelding 24.02.2016 Utbygging av vindturbinpark på trøndelagskysten

2016-02-24

Vindturbinparken i Trøndelag, et nytt tap for den uberørte kystnaturen vår!

I går kom nyheten om at utbyggingsplanene for vindkraft på trøndelagskysten blir realisert. Miljøpartiet de grønne i Sør-Trøndelag ser på dette som en trist dag for vår uberørte kystnatur og for reindrifta på Fosen.

Da lokallagene våre i 2013 først tok stilling til saken og bestemte seg for å gå imot utbyggingen, var det fordi vi allerede da så at fordelene ikke veide opp for ulempene.

Selv om denne utbyggingen vil gi oss fornybar kraft tilsvarende 5 Alta-kraftverk og strøm til 170.000 husstander, er det uforholdsmessig mye natur som må ofres på strømproduksjonens alter. Foruten fundamentering og 240 kilometer vei i uberørt natur, vil hovedoverføringskablene mellom Namsos og Trollheimen nå legges om Fosen og Snillfjord, noe som vil føre til ytterligere inngrep. Ikke minst er det tragisk at en tredjedel av beitearealet til reineierne på Fosen blir beslaglagt, noe som er et grovt overtramp.

MDG er ikke negative til vindkraft på generelt grunnlag. Nasjonalt har vi etterspurt en helhetlig plan for utbygging i Norge, nettopp for å unngå den typen situasjoner vi nå har kommet i. Dette vil gi en forutsigbar ramme for alle fremtidige utbygginger, og hensynet til naturen vil være ivaretatt på forhånd.

Vi mener det er i Norges interesse å utvikle vindkraft til havs, hvor vi har både teknologiske og naturlige fortrinn. Dette vil bli dyrere og kommer til å kreve mye større investeringer, men med de rette insentivene vil vi kunne utvikle en næring for framtida, med norsk teknologi i bunn. Dagens situasjon er at 80 prosent av byggekostnadene til den planlagte vindturbinparken vil gå til utenlandske leverandører.

Nå blir det antakelig utbygging på Fosen – dessverre. Det må bli siste gang storstilt utbygging av fornybar kraft i Norge skjer i urørt natur!

 

Jan Bojer Vindheim
fylkestingsrepresentant,
gruppeleder Miljøpartiet de grønne Sør-Trøndelag

Gjertrud Berg
leder Miljøpartiet de grønne Sør-Trøndelag

 

Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt:

Jan Bojer Vindheim
jan.vindheim@gmail.com
tlf. 976 59 832

Gjertrud Berg
gjertrud.berg@mdg.no
tlf. 979 74 814