Programmøte 2. mai 2015

mdg_moete_program

Lørdag 2. mai 2015 kl. 1200-1800. Thora Storm videregående skole, avdeling Adolf Øien, Suhms gate 6, Trondheim.

Forslag til program for Sør-Trøndelag MDG 2015-2019 skal behandles på møtet. Innspill til endringer i programmet sendes innen 26. april til svein.hammer@gmail.com.

Programutkastet er utsendt via e-post til alle medlemmer.