Seminar om landbruks- og rovdyrpolitikk

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag MDG har satt av pinsehelga til politisk arbeid i Oppdal, med både åpent seminar, teambuilding og styremøte.Seminar Oppdal

Lørdag 7. juni blir det åpent seminar, med foredrag og debatt om jordbruk, jordvern, beite/rovdyr og den grønne fjellregionen. Vi håper flest mulig vil komme, møtet blir i dansesalen på Oppdal videregående skole.

Ansvarlig for arrangementet er Mari Rui Nygard, styremedlem i Oppdal MDG og politisk nestleder i Sør-Trøndelag MDG. Nøytral og balansert møteleder for de to debattene blir Svein Hammer, fylkesleder i MDG.

Program:
11:00 – Velkomst, Svein Hammer, leder Sør-Trøndelag MDG
11:05 – Velkomst fra kommunen, varaordfører Heidi Pawlik Carlson, Krf
11:15 – Seminar del 1: Landbruk
11:20 – Ola Husa Risan, leder for Senterungdommen i Oppdal
11:30 – Kari Toftaker, leder Oppdal bondelag
11:40 – Anniken Wullum, fylkesleder Natur og ungdom
11:50 – Ola Krokann, Oppdal Bonde- og Småbrukarlag
12:00 – Debatt om landbruk
13:00 – Pause
14:00 – Seminar del 2: Beite-rovdyr
14:05 – Tor Olav Naalsund, økologisk sauedrift
14:15 – Johan Sørum, gjeter
14:25 – Ola Arne Aune, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
14:35 – Bjarne Løkken, Bygdefok for rovdyr
14:45 – Debatt om beite-rovdyr
15:45 – Pause
16:00 – Oppsummering del 3: Nasjonal talsperson Hilde Opuku
16:30 – Diskusjon om veien videre
17:00 – Møteslutt

Her er link til arrangementet for de som er på Facebook.

I tillegg til dette åpne seminaret gjennom lørdagen, skal styret ha sosial og politisk kreativ kveld (teambuilding som det så fint heter), før vi avrunder med styremøte utover søndagen. Vi ser fram til konstruktiv og fin helg.