Sommer-MDG

Stand5Stand3Stand4

Sør-Trøndelag MDG har senket tempoet noe i juli, men helt ferie har det ikke vært. På bildene over ser dere andrekandidat Trine Harbak på legostand, der vi inviterte barna til å bygge framtiden, mens de voksne diskuterte politikk. En god del av vår aktivitet skjer i Trondheim, men vi er selvsagt mye rundtomkring også. Øverst til høyre er førstekandidat Harald Nissen på Råkvåg. Vi har vært innom en rekke kommuner de siste par månedene, og mer vil det bli framover.

Debatt IlaMedlemsmøteRavnkloa

Debattmøter har det også vært flere av, etter rapportene med veldig god innsats fra våre representanter. Bildet til venstre viser tredjekandidat Svein Hammer i nærpolitisk debatt på Ila. Han har også representert MDG i møter om framtidsombud og boligpolitikk. Videre har Trine Harbak debattert både kvalitet, skole og EØS, mens Harald Nissen tok ansvaret for det viktigste temaet: klimapolitisk debatt. Framover stiller både Harald og Trine på det de rekker av møter, mens Svein tar det som blir til overs.

Valgkampen til MDG har fått suverent krydder med den flotte gjengen i Tour de Grønn Bading, som sykler og bader seg fra Nordkapp til Lindesnes. På bildet i midten over tas det sats for bad i Ravnkloa. Vår egen Trine Harbak hopper med. Etterpå inviterte vi de reisende med på medlemsmøte, som vi her ser et utsnitt av, med førstekandidat Harald Nissen og fylkesleder Bente Aina Ingebrigtsen oppe til høyre i bildet.