Fotocredit: Eline Hansen Næset

Årsmøte 2016 og nytt styre i MDG Sør-Trøndelag

2016-02-22

Foto, fra venstre:
Torstein Bolstad, Jørgen Ranum Krokstad, Roman Dembski Lund, Hanne Feragen, Gjertrud Berg, Harald Øren, Anne Mari Lund, Alexander Jansen (Grønn ungdom), Ola Lund Renolen (MDG Trondheim)

Årsmøte

På årsmøtet i MDG Sør-Trøndelag 6. februar 2016 ble nytt styre valgt, og Gjertrud Berg ble valgt som styreleder.

Konstituerende styremøte

17. februar 2016 konstituerte fylkesstyret seg:

Gjertrud Berg (Orkdal), styreleder
Roman Dembski Lund (Hitra), politisk nestleder
Harald Øren (Trondheim), organisatorisk nestleder
Hanne Feragen (Røros), sekretær/nettansvarlig
Torstein Bolstad (Trondheim), kasserer
Ingrid Elshaug (Agdenes), styremedlem
representant fylkestingsgruppa
representant Grønn ungdom
representant MDG Trondheim

Varamedlemmer:
1. Grethe Cassandra Nordheim (Frøya)
2. Jørgen Ranum Krokstad (Klæbu)
3. Ingerlise Prytz (Melhus)
4. Lars Magnus Utne (Trondheim)
5. Anne Mari Lund (Melhus)
6. Elias Vevang-Fætten (Trondheim)
7. Mona Størdal (Agdenes)