Nyheter

Kategori: Nyheter

Stiftelsesmøte for MDG Trøndelag 18.11.2017

Velkommen til samling på Stiklestad for å legge ned fylkeslagene MDG Nord-Trøndelag og MDG Sør-Trøndelag, og å stifte MDG Trøndelag!

...

ALLE TRENGER BONDEN

Vi er alle avhengig av bonden for å leve. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på naturressurser er det ...

HVORDAN SKAL EVENTYRET FORTSETTE?

Historien om norsk oljevirksomhet har vært et rent eventyr. Men alle eventyr tar slutt en gang. Den fornybare revolusjonen er godt i g...

VER EI STEMME FOR DYRA – STEM MDG

MDG er det stortingspartiet som skaper mest merksemd om dyrevelferd. Miljøsaka handlar ikkje berre om menneske, men òg om dei andre a...

Miljøpartiet De Grønne

NORGES NATURRESSURSER GIR NYE ARBEIDSPLASSER

Det er mange som setter pris på å oppleve den norske naturen i ferien.  Å legge til rette for bærekraftig turisme i naturen er en ...

GLADLAKSPOLITIKK

Ved å spille på lag med oppdrettsnæringa, og stille strenge miljø- og dyrevelferdskrav, kan vi sikre grønne arbeidsplasser i framt...

SKOGEN ER MER ENN BARE TRÆR

Trodde du olje var det mest spennende Norge hadde å by på? Tenk igjen! Teknologiske nyvinninger åpner for at vi kan bruke skogen vå...

DET NORSKE HAVVIND-EVENTYRET?

Markedet for havvind er i sterk vekst. Det er store muligheter for norske selskaper som søker nye beiter etter olja. 

...
Miljøpartiet De Grønne

GRØNN REVOLUSJON I NORSKE FJORDER

Norge bør bli verdens første utslippsfrie nasjon! Norge har lenge vært en maritim stormakt. Det skal vi også være inn i det grønn...

Klimavennlig transport i bygd og by

Det skal være mulig å reise klimavennlig i hverdagen sin både i by og på bygd, men virkemidlene er ikke nødvendigvis de samme. Vi har derfor lansert bygdemiljøpa...

Et styrket vern av livsgrunnlaget vårt

I helga vedtar vi nytt politisk program på landsmøtet på Lillehammer.

...