Stortingsvalg 2017 – kandidater

2016-10-29

Vi er inne i en utrolig viktig prosess, nemlig nominasjonsprosessen for neste års stortingsvalg.

Tidligere i år ba vi om innspill på hvem dere synes bør stå på lista vår. Her kommer en alfabetisk sortert oversikt over navna på dem som er foreslått, og som har sagt seg villige til å stå ett eller annet sted på lista. Det er flere navn enn vi skal ha kandidater på den endelige lista.

Nå håper vi dere vil gi oss innspill på navna som foreligger. Er det noen dere gjerne vil se høyt på lista? Noen dere ikke synes bør stå på lista i det hele tatt? Hvilke kvaliteter synes dere komiteen bør vektlegge i størst grad? Har dere forslag til kandidater fra kommuner som foreløpig ikke er representert? Andre innspill?

Oversikt over aktuelle kandidater, i alfabetisk rekkefølge:

Anette Nistad, Trondheim
Alexander Jansen, Trondheim og GU
Ask Lindal, Trondheim
Astrid Grenstad, Klæbu
Aud Hegli Nordø, Oslo
Gjertrud Berg, Orkdal
Hanne Feragen, Røros
Harald Nissen, Oslo
Harald Øren, Trondheim
Heidi Steine, Malvik
Ingerlise Prytz, Melhus
Jan Bojer Vindheim, Trondheim
Kristin Støren Wigum, Trondheim
Line Fjørstad, Trondheim og GU
Magne Njåstad, Trondheim
Margarita Pareja, Skaun
Mari Ese, Trondheim
Mari Vold, Orkdal/Trondheim og GU Mette Bjørnsdatter Hafskjold, Trondheim
Ola Lund Renolen, Trondheim
Ragnhild Hoff, Hitra
Roman Lund, Hitra
Stian Hovland Pedersen, Trondheim
Svein Hammer, Trondheim
Sylvia Hetlelid Isaksen, Trondheim
Tore Dyrendahl, Rissa/Trondheim