Valglogg 2013

Høsten 2012

 • 26. oktober 2012 avvikles nominasjonsmøtet til Stortingsvalget. Etter en liten justering på medlemsmøte i november, er en spennende liste med kandidater klar. Svein Hammer utpekes til politisk koordinator for valgkampen.
 • I November og desember jobber vi intenst med innspill til MDGs nye arbeidsprogram. Fem grupper tar for seg hver sitt kapittel, som samordnes av Svein Hammer. Med et omfattende innspill påvirker vi den videre prosessen fram mot landsmøtet.

Januar-februar

 • Vi starter nyåret med medlemsmøte den 4. januar. Tanker om valgkampen luftes, pluss at vi skisserer temaer for et lokalpolitisk program for Sør-Trøndelag. En bred valgkampgruppe konstitueres.
 • Gjennom vinteren og våren står vi på stands på Nordre omtrent annenhver uke. Senere, inn mot sommeren, økes takten til hver lørdag.
 • Den 27. februar avvikler vi et fint årsmøte. Nytt fylkesstyre velges, og fire resolusjoner vedtas: Ja til videreutvikling av campus-Dragvoll. Ja til bytog i Trondheim og bedre jernbane i Trøndelag. Ja til dramafag i skolen. Nei til F35 (vedtas senere også av landsmøtet).
 • Mot slutten av februar dras et nytt konsept i gang: cafeseminarer på Baklandet Skydsstation. Etter et første møte om arbeidsprogrammet, treffes vi til 13 temamøter, med innledning og fine diskusjoner.

Mars-april

 • Valgkampgruppa inviterer til helgeseminar på Frøset i Bymarka 16.-17.mars. Vi jobber intenst med lokalpolitisk program gjennom dagene, og planlegger valgkamp om kvelden. Ei nydelig helg i fint vårvær.
 • Tidlig i april fullføres valgkampstrategien, med tydelig ansvarsfordeling og et mangfold av aktiviteter. Valgkampen ledes av Svein Hammer og Andreas Bergsland.
 • Utover våren og inn mot sommeren blir det stadig flere debattmøter. Vi deltar fra salen om vi ikke er invitert. Sitter vi i panelet er det primært “topp tre” på valglista som fronter oss, med tidvis veldig god respons.
 • Harald Rasmus Eva HannaNeste store begivenhet er Landsmøtet 26.-28. april. Sør-Trøndelag stiller med syv representanter, som alle deltar aktivt i debattene rundt prinsipp- og arbeidsprogram. For de som har adgang til Facebook er helga godt dokumentert i ord og bilder.

Mai-juni

 • Gjennom mai fortsetter en rekke aktiviteter. Andre- og tredjekandidaten reiser på besøksrunde til Røros, Oppdal, Skaun og Orkdal. Stadig nye medlemmer melder seg til dyst på møter og stands, og på meningsmålingene har MDG sin nasjonalt beste måned noen gang.
 • Valgkampen i et lite parti preges av at alle gjør alt mulig, også når læringskurven er bratt. Svein Hammer tar på seg å revidere og revitalisere Sør-Trøndelag MDGs webside – samtidig som det endelig satses ordentlig på facebook-siden (som på vel tre måneder øker fra 90 til over 900 følgere).
 • Juni innledes med “Matgilde mot hungersnød” i Trondheim. Grønn Ungdom markerer seg sterkt, med innsamling av store mengder kastet mat, pluss appell fra Trine Harbak. Senere arrangerer GU også “takk for at du sykler”-aksjon.
 • Etter en lang prosess er vi endelig i mål med vårt lokalpolitiske program. Anbefalt lesing.
 • Utover juni er det stadig nye stands og møter. Tre nye lokalforeninger etableres, syv kommuner er med: Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Skaun, Orkdal og Meldal. Samtidig gjør Hitra framstøt for å inkludere Frøya, og vi har stand på Ørland.
 • Valgkampgruppa utvides med en fra hver av våre lokalforeninger, og består nå av 12 samhandlende folk. Mari Vold blir verveansvarlig.
 • Mot slutten av juni kommer så meningsmålinger som viser at vi er på sporet: 3,9% i Sør-Trøndelag, og deretter 5,5% i Trondheim – tidenes beste måling for MDG i hele Norge.

Juli i sommermodus

 • I juli senkes tempoet noe, men i det små fortsetter det med stands og reiserunder – samtidig som det legges planer og forberedes materiell til en hektisk valgkampinnspurt.
 • Den 21. juli får vi besøk av Tour de Grønn Bading, på sykkel- og badetur fra Nordkapp til Lindesnes. Det bades i Ravnkloa, og etterpå blir det både medlemsmøte og stiftelsesmøte for Nord-Trøndelag Grønn Ungdom.
 • Uka etter blir det både lego-stand og brukte klær-stand på Nordre; kreativit politisk budskap som blir lagt merke til.

August og fram til 9. september

 • Gjennom august tar valgkampen av for fullt. Valgbod i Trondheim sentrum bemannes daglig, samtidig som Harald Nissen, Trine Harbak og Svein Hammer deltar i en rekke paneldebatter. I skolevalgene gjør Grønn Ungdom en fantastisk innsats, med flere som stiller for første gang.
 • Vi deltar også på arrangement i Rissa og Oppdal, og har stand i Røros, Orkdal, Skaun og Fosen. Ny lokalforening stiftes på Melhus, dermed har vi nå seks lokalforeninger for til sammen ti kommuner.
 • Litt ut i august tas det avgjørelse om å lage valgavis. Svein Hammer er redaktør, og skriver det meste. Bjørg Helene Andorsen ordner med grafisk design, mens Ingunn Moen organiserer distribusjon i Trondheim. Stor mobilisering for å dele ut avisene, både i byen og utvalgte kommuner i distriktet.
 • I tillegg til valgavisen lages det to flotte brosjyrer. En om landbrukspolitikk (skrevet av Atle Kjærvik), pluss en mer generell med forankring i vårt lokalpolitiske program.
 • Den siste halvannen uka overlater slitne valgkampledere det overordnede ansvaret til Asbjørn Syverhuset (aktiviteter) og Carl Johansen (politikk og media). Dette gir ny energi til sluttspurten.
 • Helga før valget får vi besøk av ressurspersoner fra Sverige, og markerer oss sterkt i Trondheim. På selve valgdagen deltar vi også på listebæring, der medlemmer står sammen med andre parti ved valglokalene.
 • Valgkampen avrundes med flott valgvake med 65-70 deltagere, og stor glede over at vi klarte det: MDG er på Stortinget.

——————————————————————————————————————————————-
Facebook
For de som er på Facebook, anbefales sidene til både Sør-Trøndelag MDG og
Trondheim MDG, her legges det fortløpende ut informasjon, bilder, linker og gladmeldinger.